Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

opisująca zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej wyzwanie-malzenskie.pl.

§ 1.
DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Administrator – Maja i Wojciech Pietkiewicz, Wrocław, e-mail: kontakt@wyzwanie-malzenskie.pl,
2) Strona – strona internetowa dostępna pod adresem wyzwanie-malzenskie.pl,
3) Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2.
UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
Art. 16 – 21 RODO przyznają Użytkownikowi następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem jego danych osobowych:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo do usunięcia danych osobowych,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
6) prawo do przenoszenia danych,
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Użytkownik taką zgodę wyraził.

§ 3.
BEZPIECZEŃSTWO
1 Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
2 Dane osobowe gromadzone w ramach prowadzenia strony podlegają następującym środkom ochrony:
1) na sprzęcie wykorzystywanym do przetwarzania danych zastosowano ochronę antywirusową,
2) dostęp do sprzętu wykorzystywanego do przetwarzania danych zabezpieczony jest użytkownikiem i hasłem,
3) dostęp do systemów, w których przetwarzane są dane, zabezpieczony użytkownikiem i hasłem,
4) do danych mają dostęp Maja i Wojciech Pietkiewicz. Każde z nich posiada unikalną nazwę użytkownika i hasło,
5) komputery posiadają włączoną funkcję blokady ekranu z koniecznością podania hasła,
6) osoby mające dostęp do danych zachowują ostrożność przy korzystaniu z urządzeń w obecności innych osób,
7) dane nie są przechowywane w formie papierowej,
8) Administrator posiada certyfikat SSL dla domeny, pod którą znajdują się formularze służące do przesyłania danych osobowych.

§ 4.
ODBIORCY DANYCH
1. Dane Użytkownika mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych.
1) Dhosting.pl spółka z o.o., zapewniająca hosting strony, z którą Administrator podpisał umowę powierzenia;
2) MailPoet– system umożliwiający rozsyłanie newslettera, w którym przetwarzane są dane osobowe Użytkownika, który zapisze się do newslettera,
3) Google LLC
a) dane pochodzące z cookies są przetwarzane przez Google na potrzeby narzędzia analitycznego Google Analytics,
b) zapytania wysłane poprzez formularz kontaktowy lub na adres kontakt@wyzwanie-malzenskie.pl są przechowywane na serwerze pocztowym gmail.com.
2 Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
3 Z uwagi na korzystanie z usług Google dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

§ 5.
CELE I CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA
1. Jeżeli Użytkownik chce zapisać się do newslettera, przekazuje Administratorowi swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera,
a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania strony, chyba że Użytkownik wcześniej zrezygnuje z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie jego danych z bazy. Użytkownik może sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje mu również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
2. Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktu, Użytkownik przekazuje Administratorowi adres e-mail oraz imię i nazwisko. W treści wiadomości Użytkownik może też zamieścić inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by się skontaktować. Dane Użytkownika są przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji będzie usunięta wraz z zakończeniem działania strony, chyba że będzie niezbędna w celu ochrony interesów Administratora.
3. Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik przekazuje Administratorowi adres e-mail. W treści wiadomości Użytkownik może też zamieścić inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by się skontaktować. Dane Użytkownika są przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji będzie usunięta wraz z zakończeniem działania strony, chyba że będzie niezbędna w celu ochrony interesów Administratora.
4. Aby Użytkownik mógł dodać komentarz na blogu, musi wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz podpis (to może być imię, imię i nazwisko lub pseudnim). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej Użytkownik poprosi o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie danych z bazy. Użytkownik może w każdej chwili sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje mu również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

§ 6.
PLIKI COOKIES
1. Strona wykorzystuje pliki cookies. Są to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
2. Niektóre używane przez Administratora cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
3. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Jednak wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze stron internetowych.
4. Cookies własne wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.
5. Cookies podmiotów trzecich – strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.
6. Administrator korzysta z następujących funkcji zapewnianych przez podmioty trzecie:
1) Google Analytics.
Jest to funkcja oferowana przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Administrator korzysta z tego narzędzia na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu w postaci tworzenia statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze strony przez Użytkowaników. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Google LLC przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Aby Użytkownik zapobiegł zarejestrowaniu danych zbieranych przez pliki cookies dotyczących korzystania przez niego ze strony oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, Użytkownik może zainstalować wtyczkę do przeglądarki. Wtyczka do pobrania pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu strony Użytkownik może zadecydować, czy wyraża zgodę na korzystanie z Google Analytics.
2) Narzędzia społecznościowe.
Na stronie używane są wtyczki udostępniane przez serwisy społecznościowe: Facebook i Google. Wyświetlając stronę wyzwanie-malzenskie.pl, która zawiera takie wtyczki, przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła stronę wyzwanie-malzenskie.pl, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy czy nie jest zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Użytkownika) jest przez przeglądarkę Użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
Jeśli Użytkownik zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie do profilu Użytkownika w danym serwisie społecznościowym.
Jeśli Użytkownik użyje danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodany jako kontakty Użytkownika. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkownika zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody, by serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie internetowej bezpośrednio profilowi Użytkownika w danym serwisie, to przed wizytą na stronie Użytkownik musi się wylogować z serwisu. Może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
3) Wideo.
Administrator osadza na stronie wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody się na ich załadowanie, musi powstrzymać się przed odtwarzaniem wideo.
Odtwarzając wideo lub audio, Google otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu Google lub nie jest zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę Użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
Jeśli Użytkownik zalogował się do serwisu Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na stronie do profilu Użytkownika w Google. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawcę, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkownika zostały opisane w polityce prywatności Google. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpośrednio profilowi Użytkownika w danym serwisie, to przed wizytą na stronie Użytkownik musi się wylogować z tego serwisu. Użytkownik może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
Polityka prywatności Google dostępna jest na stronie (https://policies.google.com/privacy).

§ 7.
LOGI SERWERA
1 Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
2 Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
3 Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
4 Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Powrót do góry